מחירים ותעריפים

רכב לשעה

90.

19

לשעה ראשונה בלבד!

מהשעה השניה

90.

9

בלבד! לכל שעה.

בשעות מבצע

90.

5

לשעה לרכב מקבוצה B

בימים א - ה,

בין השעות: 9:00 - 13:00 ,

24:00 - 6:00

24 שעות ביממה

אקסטרה 7 

בבחירת מסלול אקסטרה 7

90.

19

לשעה ראשונה בלבד!

מהשעה השניה

90.

9

בלבד! לכל שעה נוספת.

המסלול תקף:

ממוצ"ש בשעה 00:00 בלילה

עד יום חמישי בשעה 00:00 בלילה

לא כולל סופי שבוע

רכב ליום

לרכב קטן

90.

129

לרכב משפחתי

90.

149

24 שעות מעת לעת

רכב משפחתי פלוס לשעה

90.

23

בלבד! לכל שעה.

בשעות מבצע

90.

9

ימים א-ה בין השעות: 9:00 – 13:00

24:00 – 6:00 ובין השעות

13.90 ₪ בלבד! לכל שעה החל

מהשעה השניה ואילך

דאטצ'יה דאסטר

אקסטרה 7 

90.

23

בלבד! לכל שעה.

כל שעה נוספת

90.

13

המסלול תקף:

ממוצ"ש בשעה 00:00 בלילה

עד יום חמישי בשעה 00:00 בלילה

דאטצ'יה דאסטר

רכב משפחתי פלוס ליום

90.

149

24 שעות מעת לעת

דאטצ'יה דאסטר

רכב 7 מקומות לשעה

90.

29

בלבד! לכל שעה.

בשעות מבצע

90.

15

ימים א-ה בין השעות: 9:00 – 13:00

24:00 – 6:00 ובין השעות

19.90 ₪ בלבד! לכל שעה החל

מהשעה השניה ואילך

7 מקומות

רכב 7 מקומות ליום

90.

290

24 שעות מעת לעת

7 מקומות