מחירים ותעריפים

90.

19

לשעה ראשונה בלבד!

מהשעה השניה

90.

9

לאחר שעה של מחיר מלא

בשעות מבצע

90.

5

לשעה לרכב מקבוצה B .

במידה וחלק משעת המבצע חופף עם שעה במחיר רגיל כל השעה תחשב כשעה ראשונה במחיר רגיל  

בימים א - ה,

‎‎מ 09:00 עד 13:00

ומ 00:00 עד 06:00

המבצע עד ט' באב תשפ"א 18/07/2021

24 שעות ביממה

בבחירת מסלול אקסטרה 7

90.

19

לשעה ראשונה בלבד!

מהשעה השניה

90.

9

לאחר שעה של מחיר מלא

המסלול תקף:

ממוצ"ש בשעה 00:00 בלילה

עד יום חמישי בשעה 00:00 בלילה

ההטבה מותנית בדיווח "סיום הזמנה"

לא כולל סופי שבוע

לרכב קטן

90.

129

לרכב משפחתי

90.

149

24 שעות מעת לעת

רכב משפחתי פלוס לשעה

90.

23

בלבד! לכל שעה

בשעות מבצע

90.

9

ימים א-ה משעה 09:00 עד 13:00

ומ 00:00 עד 06:00

במידה וחלק משעת המבצע חופף עם שעה במחיר רגיל, כל השעה תחשב כשעה ראשונה במחיר רגיל

13.90 ₪ בלבד! לכל שעה החל

מהשעה השניה ואילך

לאחר שעה של מחיר מלא

דאטצ'יה דאסטר

אקסטרה 7 

90.

23

בלבד! לכל שעה

כל שעה נוספת

90.

13

לאחר שעה של מחיר מלא

המסלול תקף:

ממוצ"ש בשעה 00:00 בלילה

עד יום חמישי בשעה 00:00 בלילה

ההטבה מותנית בדיווח "סיום הזמנה"

דאטצ'יה דאסטר

רכב משפחתי פלוס ליום

90.

149

24 שעות מעת לעת

דאטצ'יה דאסטר

רכב 7 מקומות לשעה

90.

29

בלבד! לכל שעה

בשעות מבצע

90.

15

ימים א-ה משעה 09:00 עד 13:00

ומ 00:00 עד 06:00

במידה וחלק משעת המבצע חופף עם שעה במחיר רגיל, כל השעה תחשב כשעה ראשונה במחיר רגיל

19.90 ₪ בלבד! לכל שעה החל

מהשעה השניה ואילך
לאחר שעה של מחיר מלא

7 מקומות

רכב 7 מקומות ליום

90.

289

24 שעות מעת לעת

7 מקומות

* המחיר לא כולל תוספת נהג צעיר/חדש ו/או מנוי קל, למחירים נוספים כנסו לנספח מחירים