רכב לפי שעה

24 שעות ביממה

ב19.90 ₪ לשעה ראשונה בלבד!

+ 1.60 ₪ לק"מ ב50 ק"מ הראשונים,

כל ק"מ נוסף 1.10 ₪ | כולל דלק.

רכב לפי שעה

בשעות מבצע

ב5.90 לשעה

לרכב מקבוצה B

בימים א-ה, בין השעות: 9:00 – 13:00 , 24:00 – 6:00

+ 1.60 ₪ לק"מ ב50 ק"מ הראשונים,

כל ק"מ נוסף 1.10 ₪ | כולל דלק.

רכב לפי שעה

החל מהשעה השניה ואילך

ב9.90

בלבד! לכל שעה.

+ 1.60 ₪ לק"מ ל 50 ק"מ הראשונים,

כל ק"מ נוסף 1.10 ₪ | כולל דלק.

רכב ל 24 שעות

מעת לעת

ב149.90

בלבד!, ל24 שעות מעת לעת.

לרכב מקבוצה D

ב129.90

בלבד!, ל24 שעות מעת לעת.

לרכב מקבוצה B

1.0 ₪ לק"מ | כולל דלק

רכב משפחתי

7 מקומות

רכב משפחתי ל24 שעות מעת לעת

ב290.90

+ 2.0 ₪ לכל ק"מ | כולל דלק

רכב משפחתי בשעות מבצע

ב15.90

בין השעות: 9:00 – 13:00

24:00 – 6:00 ובין השעות

+ 2.0 ₪ לכל ק"מ | כולל דלק

רכב משפחתי לשעה

ב29.90

לשעה ראשונה בלבד!

19.90 ₪ בלבד! לכל שעה

החל מהשעה השניה ואילך

+ 2.0 ₪ לכל ק"מ | כולל דלק

השוואת עלויות:

החישוב לפי תעריף שעתי רגיל - 19.9 ש"ח לשעה ושעה שניה 9.9 ש"ח.