רשימת התחנות ברמת שלמה

  • • איגרות משה 19
  • • בצלאל זולטי 15
  • • דרוק 73
  • • האדמור מלובביץ 37
  • • חזון איש 22
  • • חזון איש 39
  • • קהילות יעקב 9