רשימת התחנות ברמות

  • • אידלזון 19
  • • אידלזון 4
  • • גרינברג 1
  • • ועד ארבע ארצות 64
  • • חזקיהו שבתאי 17
  • • טללים 18
  • • לואי ליפסקי 1
  • • מינץ 33
  • • מינץ 4
  • • מירסקי 3
  • • סולם יעקב 12
  • • צונדק 129
  • • צפרירים 16
  • • קהילת אוונגאר 72