רשימת התחנות בעיר רכסים

  • • בני תורה 94
  • • הורדים 6
  • • החצב 5
  • • הנרקיסים 28
  • • הרקפות 7
  • • עוזיאל 1