רשימת התחנות בכפר חב"ד

  • • 25 האדמור הרייצ
  • • האדמור האמצעי 30
  • • האדמור מהר”ש 16
  • • הרבנית חיה מושקא 1
  • • לוי יצחק 403
  • • תורת מנחם 6