רשימת התחנות בגבעת שאול

    • • בעל השאילתות 30
    • • נג’ארה 20
    • • פנחס קהתי 7