רשימת התחנות בעיר בני ברק

  • • אבוחצירא 2
  • • אבן גבירול 15 XL 7 מקומות
  • • אבן גבירול 4
  • • אדמו”רי שאץ 16
  • • אדמור מקוצק 44
  • • אהרון דב פוקס 2
  • • אהרנוביץ’ 28
  • • אור החיים 45
  • • אלוף שמחוני 3
  • • אנילביץ 29
  • • בר אילן 3
  • • בר אילן 4
  • • גניחובסקי 2
  • • גרוסברד 3
  • • דבורה הנביאה 8 XL 7 מקומות
  • • דמשק אליעזר 39
  • • הצבי 17
  • • הרב קוק 22
  • • הרב שך 49
  • • הרצוג 19
  • • השלושה 28
  • • חתם סופר 11
  • • יגאל אלון 21
  • • יהודה הלוי 23
  • • ישמח משה 6
  • • כהנמן 28
  • • כהנמן 97
  • • לנדא 6
  • • מתיתיהו 23
  • • נויפלד 21
  • • נורדאו 43
  • • נורוק 3
  • • נחמיה 15
  • • סורוצקין 7
  • • סמ’ יבנה 1
  • • צבי הרלינג 15
  • • צמח צדיק 10
  • • קובלסקי 12
  • • רד”ק 9
  • • רמח”ל 5