רשימת התחנות בעיר בית-שמש

  • • אור שמח 31
  • • אחיה השילוני 26
  • • בית ישראל 5
  • • בן איש חי 33
  • • בן איש חי 51
  • • בר אילן 3 בית שמש
  • • דובר שלום 2
  • • חבקוק 10
  • • חבקוק 43
  • • חגי 9
  • • חזון איש 16
  • • יהודה צדקה 1
  • • יונה בן אמיתי 18
  • • יחזקאל 15
  • • יחזקאל 6
  • • ירמיהו 20
  • • ירמיהו 44
  • • מחזיקי הדת 1
  • • נהר הירדן 23
  • • נהר הירדן 48
  • • נחל גילה 4
  • • נחל גילה 4
  • • נחל דולב 27
  • • נחל דולב 41
  • • נחל דולב 9
  • • נחל הקישון 15
  • • נחל הקישון 34
  • • נחל רפאים 13
  • • נחל שורק 12
  • • נחל שורק 19 א
  • • עין גדי 54
  • • קדושת אהרון 10
  • • ר’ יוסי בן קיסמא 6
  • • ראובן 2
  • • ריב”ל 4
  • • ריב”ל 43
  • • ריבל 4
  • • רשב”י 1
  • • שפת אמת 30