רשימת התחנות בבית ישראל

    • • שומרי אמונים 15 – 4 כלי רכב בחניון