רשימת התחנות בבית וגן

  • • בית וגן 68
  • • החיד”א 29
  • • הפסגה 66
  • • זאב חקלאי 11
  • • מיכלין 1
  • • עוזיאל 37
  • • קאסוטו 11
  • • שערי תורה 14