רשימת התחנות בעיר ביתר עלית

  • • בבא סאלי 5
  • • ברוק 4
  • • דרכי איש 12
  • • האדמור מנדבורנא 1
  • • החוזה מלובלין 16
  • • המגיד ממזעריטש 28
  • • הרב ברים 11
  • • הרב שך 33
  • • חב”ד 25
  • • חתם סופר 5
  • • יוחנן בן זכאי 10
  • • יסוד העבודה 9
  • • כף החיים 24
  • • פחד יצחק 15
  • • קדושת לוי 29
  • • קדושת לוי 43
  • • רבי עקיבא 16