רשימת התחנות בעיר אשדוד

  • • בעל הנס 13
  • • הורקנוס 16
  • • הצבעוני 8
  • • חטיבת הנגב 17
  • • חנה סנש 3
  • • חפץ חיים 7
  • • רב חיסדא 4
  • • רבי אליעזר בן הורקנוס 4
  • • רבי יוסף בן חלפתא 2
  • • רשב”י 14
  • • שמאי 2