רשימת התחנות בעיר אופקים

    • • אשל 17
    • • בן גוריון 1510
    • • החידא 1608
    • • רבי עקיבא 1558